Missie & Visie

Missie
Het bieden van passende generalistische Huisartsenzorg. Ondersteunend waar nodig en gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid door het lerend vermogen aan te spreken.

Visie
We zijn laagdrempelig. De patiënt wordt serieus genomen in wat zij zelf kunnen en belangrijk vinden. Dit vormt de basis van maatwerk en waar wenselijk gebaseerd op evidence based medisch handelen. Collega’s zijn zelfstandig werkende professionals die vanuit hun professie zelfredzaamheid bevorderen vanuit een coachende houding.

Wij streven naar een omvang die past bij een gezonde bedrijfsvoering zonder de herkenbaarheid en continuïteit vanuit het team te verliezen.

Ga naar de inhoud